Denní harmonogram

Příchod dětí do skupiny

6:00 - 8:30

Dopolední svačina

8:30 - 9:00

Rozvíjející aktivity

Pobyt venku

9:00 - 11:00

Oběd

11:00 - 12:00

Odpočinek

12:00 - 14:00

Odpolední svačina

14:00 - 14:30

Kroužky a volnočasové aktivity

14:30 - 16:00