Kontakt

Dětská skupina Benjamínek

Dukelská 202, Klatovy

+420 720 188 186

ds.benjaminek@seznam.cz

 V rámci projektu byla zřízena dětská skupina, s kapacitou 12 dětí, která slouží rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce. Zařízení podporuje rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce.

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě  v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost rodičů s dětmi.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu - Operační program Zaměstnanost.